“Sharenting” misiniz?

Buyurun teknolojiyle hayatımıza giren yeni bir kavram daha. Ebeveynler, çocukları 13 yaşına gelinceye kadar, onlara…