Pandemi ilişkileri tüketiyor mu?

Kriz dönemlerinin ilişkileri etkilediği net bir gerçek fakat bu seferki krizi besleyen başka unsurlar da…