“Normale dönmek senin elinde”

Pandemi dönemi hayatımızı hemen her anlamda derinden etkilerken hepimizin geçmişe dair duyduğu özlem de gün…