Creative Business Excellence Drum’ın jüri başkanı bir Türk!

Golden Drum da geçtiğimiz yıl tüm reklam ve yaratıcılık festivallerinde olduğu gibi ötelenmişti. 2021 hazırlıklarını…