Şirketler esnek çalışmayla iklim değişikliğine meydan okuyor…

Pandemiyle birlikte doğal kaynakların tükenmekte olduğu gerçeğiyle ilk kez bu kadar net yüzleştik. İlk kapanma…