Kadınız ve güçlüyüz, nokta!

Kadınız ve güçlüyüz, nokta!

TC. Anayasasının 10. Maddesi; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep…