Çalışanlar yüz yüze iletişimi özledi!

Çalışanlar yüz yüze iletişimi özledi!

Hibrit çalışma dünyası şekillenmeye başladıkça sanal toplantılar ve beraberinde gelen iş birlikleri, video konferans çözümleri…