Türk tüketicisi beyaz eşya alırken nelere dikkat ediyor?

BSH EV Aletleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun ve Trabzon’da 1384 kişi ile yüz yüze görüşmeler sonucunda gerçekleştirilen tüketici trend araştırması sonuçlandı. İnterpromedya tarafından yapılan araştırma, Türkiye’de beyaz eşya kullanıcılarının profilinin ve alışkanlıklarının yanı sıra beyaz eşya satın almada önem verilen kriterler ve gelecekte beyaz eşyaların sahip olması istenen özellikler gibi birçok önemli bilgi ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre beyaz eşya satın alma kararında en fazla etkili olan kriter yüzde 66 oranla ‘kalite’ olurken, ikinci en önemli kriter yüzde 47’lik oranla ‘ürünün yenilikçi olması’ olarak gösteriliyor. Satın almaya önemli ölçüde etki eden bir diğer faktör ise yüzde 28,7’lik oranla enerji verimliliği olarak öne çıkıyor. Sıralama, fiyat (yüzde 27,5), servis kalitesi (yüzde 18,2), tasarım (yüzde 17,6) ve marka bilinirliği (yüzde
9,5) şeklinde devam ediyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuç ise tüketicilerin yüzde 46’sının internet ve sosyal medyada yer alan yorum, tavsiye ve şikâyetlere itibar ediyor olması. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı internet ve sosyal medyada yapılan tavsiye ve şikâyet yorumlarını dikkate almadığını belirtirken, yüzde 25,1’i daima incelediğini, yüzde 18.9’u ise bazen incelediğini belirtiyor. Araştırma Türkiye’de tüketicilerin ev işlerine yaklaşımını da belirledi. Buna göre, hem kadınlar hem de erkekler için en fazla keyif alınan ev işi yemek yapmak. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 51,5’i erkeklerinse yüzde 18,4’ü yemek yapmanın en keyifli ev işi olduğunu belirtirken kadınların yüzde 4,3’ü erkeklerinse yüzde 1,9’u yemek yapmayı en nefret edilen ev işi olarak tanımlıyor.  En çok nefret edilen ev işleri sıralamasında ise ilk sırayı ütü yapmak alıyor. Kadınların yüzde 45,6’sı, erkeklerin yüzde 12,8’i ütü yapmaktan nefret ediyor. Ütü yapmayı keyifli bulanların oranı ise kadınlarda yüzde 6, erkeklerde ise yüzde 1,3. Erkeklerin yüzde 70,7’si Kadınların ise yüzde 11,6’sı hiç ev işi yapmadığını söylüyor. BSH Ev Aletleri Tüketici Trend Araştırması kapsamında tüketicilere 10 yıl sonra ev eşyalarından beklentileri de soruldu. Araştırmaya katılanlar akıllı teknolojiyle geliştirilecek geleceğin beyaz eşyalarının kusursuz, eğlenceli ve renkli olmasını bekliyor. 10 yıl sonrasının beyaz eşyalarının ses algılama becerisi olması, uzaktan kontrol edilebilmesi, boyutları daha küçük olması, daha hızlı olması ve daha fazla enerji tasarrufu sağlaması isteniyor. 

İLGİLİ HABERLER