Global Teknolojileri Şekillendiren 10 Trend

Türk iş dünyası son dönemde Endüstüri 4.0’a odaklanmış durumda. Zira dijital dönüşüm sürecinde olan, üretimden pazarlamaya kadar teknolojiyi işinin her alanında kullanan firmaların kârlılıklarını artırıp büyümelerini hızlandırdığı artık sır değil. Peki, iş dünyasının gözü kulağı teknoloji sektörünün üzerindeyken teknoloji dünyasında neler oluyor? Hangi trendler öne çıkıyor, bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu soruların yanıtları Gartner Identifies’nin 2016-2017 yılına dair hazırladığı 10 teknoloji trendi analizinde saklı…

01

Cihaz Örüntüsü (The Device Mesh)

Cihaz örüntüsü deyince aklınıza insanların uygulamalara ve aradıkları bilgilere ulaştıkları ya da diğer kullanıcılarla, sosyal topluluklarla, hükümetlerle ve şirketlerle iletişime geçmesini sağlayan sayısı bitmek bilmeyen noktalar gelmeli. Bu örüntü mobil cihazları, giyilebilir teknolojileri, elektrikli ev aletlerini, otomobil ve nesnelerin internetini (IoT) de içinde barındıran bir kavram. Mobil teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kullanıcılar kendilerini mobil cihazların kuşatması altında buldu. Kısa bir süre öncesine kadar ağlara bağlı olmasına rağmen daha çok izole ve kişisel olan mobil cihazların artışı, cihazlar arası iletişime odaklanan yeni sektörlerin doğuşunu hızlandıracak.

02

Kullanıcı Deneyimine Derinlemesine Bakış (Ambient User Experience)

Cihazlar arasındaki iletişim devamlı ve etraflı bir kullanıcı deneyiminin ilk adımı. Kullanıcının algısını çevreleyip gelişmiş bir görsel gerçeklik sağlamak bu deneyimin önemli olmasıyla beraber sadece küçük bir kısmı. Bu yaratılmış gerçekliğin devamlılığının bağlantılı cihazlar, zaman ve mekan sınırları olmaksızın sürdüğünü düşünün… Bu deneyim, kullanıcılar etkileşimde bulundukça cihaz ve iletişim kanallarından fiziksel, görsel ve elektronik yapıları birbirine bağlayan bir akım haline gelecek. Mobil uygulamalar tasarlamak hâlâ şirketler için stratejik önem taşısa da farklı cihazlar arasında devamlılığı süren bir deneyim tasarlamak öncelik haline gelmeye başladı. 2016’da bu deneyimi sunan tasarımlar, şirketler arasındaki rekabetin de çerçevesini belirleyecek.

03

Üç Boyutlu Baskı Sektörleri Değiştiriyor (3D-Printing Materials)

Üç boyutlu baskı teknolojisinde yaşanan gelişmeler nikel alaşım, karbon fiber, cam, iletken mürekkep, ilaç ve biyolojik mater­yaller gibi kaynakların kullanımına olanak sağlamaya başladı. Bu innovasyonlar uzay, medikal, otomotiv, enerji ve askeri alanda getirdiği kolaylıklarla ciddi bir talep yarat­mış durumda. Üç boyutlu baskıda kullanıla­bilen maddelerin artmasıyla 2019’da üç bo­yutlu yazıcıların satışında yıllık yüzde 64’lük bir büyüme bekleniyor. Üç boyutlu baskı kullanımının önümüzdeki 20 yılda devamlı bir artış halinde olacağı tahmin ediliyor.

04

Her Şeyin Bilgisi (Information of Everything)

Birbiriyle iletişim halindeki cihazlar bilginin üretimini ve transferini de hızlandırıyor. “Her Şeyin Bilgisi”, bu bilgi bolluğunu strateji ve teknolojilerle doğru değerlendirmeyi amaçlıyor. Bilgi her zaman her yerde bulunuyordu ancak kısa bir süre öncesine kadar izole, yarım, ulaşılmaz ya da anlamsızdı. Ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler bu bilgi çokluğuna anlam kazandıracak.

05

İleri Makine Öğrenme Sistemleri (Advanced Machine Learning)

İleri makine öğrenme sistemleri sayesinde artık makineler dünyayı yardım almadan algılama ve bilgiyi yönetme becerisine sahip oluyor. Verilerin çokluğu manuel sınıflandırma ve analizi imkansız kılıyor. DNN bu süreçleri otomatikleştiriyor. Büyük verilerle işlem yapabilen bir yapay zeka sistemi olan DNN, makineleri akıllı yapan faktörün de ta kendisi. Şirketler şimdilerde rekabette avantaj sağlamak için bu teknolojiyi iş ve ürünlerine adapte etme peşinde…

06

Bağımsız İş Yapan Nesneler (Autonomous Agents and Things)

Makinelerin sahip olmaya başladığı “öğrenme yetisi” akıllı cihaz uygulamalarında, içine robotların, otomatik araçların, kişisel asistanların ve akıllı e-danışmanların da dahil olduğu bir sistem yaratıyor. Google Now, Microsoft Cortana ve Apple Siri gibi giderek zekileşen kişisel asistanlar yapay zekanın en somut halleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu akıllı sistemler bir destek noktası olmaktan çıkıp asıl kullanıcı ağını oluşturan elektronik bireyler haline geliyor. Kullanıcılar artık mobil cihazlardaki işlemlerin önemli bir bölümünü bu kişisel asistanlarla konuşarak yapıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde kişisel asistanların dominant olduğu, mobil uygulamaların kullanılmayacağı bir sürece gireceğiz. IT liderleri insan aktivitesini arttırmak için otomatik nesne ve aletleri nasıl kullanacaklarını araştırmaya başladılar bile.

07

Uyarlanabilen Güvenlik Mimarisi (Adaptive Security Architecture)

Ekonominin dijitalleşmesi “hacker endüstrisi”nin de günbegün büyümesine neden oluyor. Sınırlı ve belirli kurallara uyan güvenlik sistemleri artık yeterli değil. Müşterilerin yanı sıra iş ortaklarıyla da dijital ortamlarda entegre olunması veri güvenliği konusunda etraflı sistemlere olan ihtiyacı artırıyor. IT liderleri bu tehditleri belirleyip onları yok etmek üzerine çalışıyor. Tam bir koruma ise ancak bireylerin ve kurumların davranışlarının analizlerinin yapılıp güvenlik mimarisinin buna göre oluşturulmasından geçiyor.

08

Gelişmiş Müşteri Sistemleri Mimarileri (Advanced Cust omer Architecture)

İletişim halindeki cihazlar ve akıllı makineler organizasyonların vazgeçilmezi olmadan önce yoğun bir bilişim mimarisine ihtiyaç duyuyor. Bu gerekli itiş gücünü sağlayan faktör de güçlü ve ultra verimli mimariler olarak çıkıyor karşımıza. Bu mimari yapılar hem insan beyni gibi eleştirel çalışıyor hem de verimlilik anlamında ciddi faydalar yaratıyor.

09

Nesnelerin İnternetine Yönelik Platformlar (Internet of Thıngs Archıtecture and Platf orms)

Nesnelerin internetinin oluşturduğu platformlar uygulama örüntülerini ve servis mimarilerini destekliyor. Nesnelerin interneti dijital örüntünün ve kullanıcı deneyiminin bütünleyici bir parçası ve yeni oluşumlar olan nesnelerin interneti platformlarının varlığı da bu süreci gerçekliğe dönüştüren önemli bir faktör.

10

Cihaz Örüntüsü Uygul ama ve Hizmet Mimarileri (Mesh App and Servıce Archıtecture)

Tekdüze ve lineer uygulama tasarımları daha geniş aralıklarla birleşmiş bir yaklaşımı olan uygulamalar ve hizmet mimarilerinin kullanımına olanak sağlıyor. Yazılım merkezli uygulama servisleri tarafından uygulamaya konulan bu yeni teknoloji web’in tamamında performans ve atiklik sağlıyor. Mikro servis mimarisi web’de yer alan atik ve ölçülebilir yayılmayı destekleyen dağılmış uygulamalar yaratmak için popüler olacak gibi görünüyor. Bu teknolojiye mobil ve nesnelerin interneti trendleri de eklenince bulut sistemleri ve nesnelerin internetinin yarattığı deneyimleri de içine alan etraflı bir oluşum çıkıyor ortaya.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER