Anadolu Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısını raporladı

Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe odaklanan Anadolu Grubu, grup şirketlerinin hayata geçirdiği proje ve uygulamaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısını tespit ettiği “Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uyumluluk Raporu”nu yayınladı.

Grup şirketlerinin 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği proje ve uygulamalar arasından seçilen 316 çalışmanın envanterini de içeren rapor, Anadolu Grubu’nun, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilebilmesi için aktif bir katılımcı olarak çalıştığını ortaya koyuyor. Raporda, Anadolu Grubu’nun sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği proje ve uygulamalar, ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde bütünsel bir yaklaşım ile ele alındı, durum tespiti ve stratejik analiz yapıldı.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu: “Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, dünyamızı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını amaçlıyor. Ortak aklın gücüne her zaman inanan bir Grup olarak, bu hedeflerin gerçekleşmesi için birlikte hareket etmenin ve kolektif bir bilinç yaratmanın olmazsa olmaz olduğunun farkındayız. Kurumsal hedeflerini yerel ve küresel ölçekteki paydaşlarının ve gezegenimizin geleceği ile uyumlu olacak şekilde planlayan Grubumuz, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini pozitif yönde geliştiren şirketleriyle, sürdürülebilir gelişimi desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

316 projenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısı incelendi

Raporda Anadolu Grubu şirketlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda etki yaratan toplam 316 proje ve uygulamasının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkisi analiz edildi. Anadolu Grubu şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin yüzde 99’unun ekonomik, yüzde 30’unun çevresel ve yüzde 65’inin sosyal hedeflerle ilişkili olduğuna dikkat çekilen rapor, Anadolu Grubu’nun, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan ilgili ve onları destekleyecek pek çok faaliyet içinde bulunduğunu gösteriyor.

Odaklanılan alanlar küresel şirketlerin öncelikleriyle uyumlu

Raporda değerlendirilen 316 proje ve uygulamanın, ağırlıklı olarak hizmet ettiği hedefler incelendiğinde;

  • %61’inin yani 192’sinin “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” (SKH.8),
  • %48’inin yani 151’inin “Sorumlu Tüketim ve Üretim” (SKH.12),
  • %43’ünün yani 135’inin “Hedefler İçin Ortaklıklar” (SKH.17),
  • %26’sının yani 83’ünün “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” (SKH.9),
  • %25’inin yani 79’unun “Nitelikli Eğitim” (SKH.4) ve
  • %23’ünün yani 74’ünün “İklim Eylemi” (SKH.13) hedeflerine katkı sağladığı tespit edildi. Değerlendirilen proje ve uygulamaların, bir veya birden çok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkili olduğu görüldü.

Rapor için takılayın

İLGİLİ HABERLER