Koray ÖZDEMİR

AVM sektöründe bütçe kısıtlamaları kısır döngü yaratıyor

Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinden biri olan alışveriş merkezi sektörü bu yıl önemli bir durgunluk içinde. Bir yanda rekabet korkusuyla durdurulan yatırımlar, diğer yandan nitelikli...

Çanlar fiziki mağazalar için çalıyor

Teknolojinin uzanmadığı hiçbir yer kalmadı. Dijital dönüşüm milyarlık şirketlere bir günde rakip yaratıyor. Rekabetin en etkili olduğu iş alanlarından biri de fiziksel mağazacılık. ABD’de...

Sektör kriz anında doğal seleksiyonla ilerliyor

Türkiye’nin en dinamik sektörü alışveriş mer­kezleri. Markaları ve marka standartlarını tüm Türkiye’ye yayan ve alışkanlıkları hızla değiştiren lokomotif sektör. Özellikle Anadolu’da hayatı ve ekonomiyi...

Her yaşam alanı, yeni bir rekabet merkezi!

AVM’ler deneyim tasarımı şirketimiz Marketing Toys’un en büyük müşteri kitlesini oluşturuyor. Hal böyle olunca, biz de pazarlamanın referans dergisi olan Marketing Türkiye’de alışveriş merkezleri...

Geleneksel kreatif öldü, yaşasın deneyim!

Bugüne kadar hep iletişim dünyasının değişim hızın­dan, alttan gelen yeni ku­şakların farklı beklentilerin­den ve pazarlamadaki uyum sürecinden bahsettim. Bu baş döndürücü değişime ayak uydurmak...

Dijital – Geleneksel uyumu bir zorunluluk

Dijital ve geleneksel ticaret ayrılmaz birer bütün... Birbirinden ayrı iki farklı cephenin olmadığını ve iki sektörün birbirinden mutlaka beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. İki sektör de...

“Deneyimin gerçek aktörleri!”

Sene 2014; Disney Enstitü­sü’nde yaratıcılık ve ino­vasyon eğitimindeydim. Disneyland’de yaratılan deneyim tasarımını ve ziya­retçilerine unutamayacakları anılar sunan operasyonla ilgili detayları dünyanın dört bir yanından...

Hikâye Savaşları

Markaların pazarda daha büyük pay kapma yarışı, hatta yer edinme mücadelesi git gide zorlaşıyor. Çok dinamik ve amansız bir yarış haline geliyor. Taktikler, yöntemler...

Yakın gelecek 2040! peki, siz buna hazır mısınız?

Biz pazarlamacıların 2040’a hazırlanması gerekiyor. Neden 2040? Çünkü geleneksel satın alma alışkanlıklarına bağlı ve online doğmayan jenerasyonların ekonomiden çekilerek yerlerini tamamen jenerasyon Z ve...

Günümüzün aile reisleri: Çocuklar!

Pazarlama planlarımızı yaparken birçok ayrıntıyı dik­kate alır ve farklı stratejiler hazırlarız. Müşterilerimizi tanımak için aşırı titiz bir segmantasyon ayrımına gideriz. Gelir du­rumu, cinsiyet, yaş,...

2017 iletişim sihirbazlarının yılı olacak!

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Komşularımız­da devam eden iç savaşlar, terör saldırıları, yükselen döviz kurları, yatırım yapıla­bilir notlarının düşüşü ve kriz söylentileriyle başlayan...

Peki, AVM’ler iletişimini nasıl yapıyor?

Türkiye’de hem pazarlamanın hem de ekonominin kaleleri artık alışveriş merkezleri oldu. AVM’ler tekstilden mobilyaya, elektronikten oyuncağa, mutfak alışverişine kadar aranan her şeyin kolaylıkla bir...