Koray ÖZDEMİR

AVM’ler sosyal medya hesaplarını nasıl yönetmeli?

Markaların tüketicilerle birebir iletişime geçebildiği sosyal medya alışveriş merkezleri için de her geçen gün daha da önemli bir kanala dönüşüyor. Ancak AVM’lerin pazarlama bütçeleri...

Koray Özdemir yazdı: “Bir başka beton yığınına daha ihtiyacımız yok!”

Geçtiğimiz süre boyunca alışveriş merkezleri konusunda birçok pazarlama ve rekabet analizi yaptık. Yüksek rekabet ortamında nasıl farklılaştırabileceğimizi ve ciro bazlı müşteri artışını nasıl sağlayabileceğimiz...

Sanal dünya ve gerçek dünya etkileşimi: Phygital!

Marketing Türkiye içinde oluşturduğumuz “Alışveriş Mer­kezleri” bölümünde Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden birini yakından izlemeye başladık. Yazılarımda stratejileri, rekabetleri, trendleri ve pazarlama aktiviteleri konularında...

Hızlı değişenlerin altın çağı başlıyor…

Sektör olarak çok farklı bir yılı; eğitim ve dönüşüm dolu 2017’yi geride bıraktık. Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen terör eylemleriyle sosyal hayatımız yeniden şekillendi. Değişen...

AVM sektöründe bütçe kısıtlamaları kısır döngü yaratıyor

Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinden biri olan alışveriş merkezi sektörü bu yıl önemli bir durgunluk içinde. Bir yanda rekabet korkusuyla durdurulan yatırımlar, diğer yandan nitelikli...

Çanlar fiziki mağazalar için çalıyor

Teknolojinin uzanmadığı hiçbir yer kalmadı. Dijital dönüşüm milyarlık şirketlere bir günde rakip yaratıyor. Rekabetin en etkili olduğu iş alanlarından biri de fiziksel mağazacılık. ABD’de...

Sektör kriz anında doğal seleksiyonla ilerliyor

Türkiye’nin en dinamik sektörü alışveriş mer­kezleri. Markaları ve marka standartlarını tüm Türkiye’ye yayan ve alışkanlıkları hızla değiştiren lokomotif sektör. Özellikle Anadolu’da hayatı ve ekonomiyi...

Her yaşam alanı, yeni bir rekabet merkezi!

AVM’ler deneyim tasarımı şirketimiz Marketing Toys’un en büyük müşteri kitlesini oluşturuyor. Hal böyle olunca, biz de pazarlamanın referans dergisi olan Marketing Türkiye’de alışveriş merkezleri...

Geleneksel kreatif öldü, yaşasın deneyim!

Bugüne kadar hep iletişim dünyasının değişim hızın­dan, alttan gelen yeni ku­şakların farklı beklentilerin­den ve pazarlamadaki uyum sürecinden bahsettim. Bu baş döndürücü değişime ayak uydurmak...

Dijital – Geleneksel uyumu bir zorunluluk

Dijital ve geleneksel ticaret ayrılmaz birer bütün... Birbirinden ayrı iki farklı cephenin olmadığını ve iki sektörün birbirinden mutlaka beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. İki sektör de...

“Deneyimin gerçek aktörleri!”

Sene 2014; Disney Enstitü­sü’nde yaratıcılık ve ino­vasyon eğitimindeydim. Disneyland’de yaratılan deneyim tasarımını ve ziya­retçilerine unutamayacakları anılar sunan operasyonla ilgili detayları dünyanın dört bir yanından...

Hikâye Savaşları

Markaların pazarda daha büyük pay kapma yarışı, hatta yer edinme mücadelesi git gide zorlaşıyor. Çok dinamik ve amansız bir yarış haline geliyor. Taktikler, yöntemler...