Yeter ki önlerindeki engelleri kaldırın!

Ocak 2017 TÜİK verilerine göre 15-24 yaş genç nüfus işsizlik oranı zaten oldukça yüksek ancak eğitim seviyesi yükseldikçe durum yükseköğretim alanlar aleyhine gelişiyor. Üniversite mezunlarının yüzde 36,6’sının işsiz olduğunu görmek yıkıcı. İşte bu nedenden ötürü İlk Fırsat projesi çok değerli.

Mektup almayı severim. Par­lak ekranda kısaltılmış sim­gelerle iletişim kurmaktan oldum olası haz etmedim. Geçtiğimiz günlerde Esas Holding YK üyesi Emine Sabancı Kamış­lı’dan Esas Sosyal’in başlangıcından bu yana beğenerek takip ettiğim İlk Fırsat projesinin ilk yılına ilişkin bir mektup al­dım. Birinci yılın sonunda projede yer alan öğrencilerin kariyerlerindeki gelişmeler memnuniyet verici.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı mektubunda artık birer profesyonel olan gençlerle ilgili mem­nuniyetini dile getirerek, 2016’nın on beş katılımcısından dokuzunun STK’larda yeni görevlerde işe başladığını, bir katılımcının kendi girişimini kurduğunu, üç katılımcı­nın ise özel sektörde önde gelen kuruluş­larda işe başladığını bildiriyordu. Gençlerle proje başlangıcında bir söyleşi geliştirmiş ve hikayelerine vakıf olmuştum. Şimdi her birinin kendi yolunda yürümek üzere ka­natlandıklarını görmek çok sevindirici.

Ocak 2017 TÜİK verilerine göre 15-24 yaş genç nüfus işsizlik oranı oldukça yüksek ancak eğitim seviyesi yükseldikçe durum yükseköğretim alanlar alehine gelişiyor. Üniversite mezunlarının yüzde 36.6’sının işsiz olduğunu görmek yıkıcı. İşte bu ne­denden ötürü İlk Fırsat projesi çok değerli. Bir yıl boyunca çalışma olanağı sağlanan gençlerin bugün saygın kuruluşlarda iş bu­luyor olması bir ilk fırsatın ne kadar değerli olabildiğini gösteriyor.

İlk Fırsat projesinin ikinci yılında 20 öğ­renciye daha ilk fırsat verildiğini öğreni­yorum Emine Hanım’ın mektubundan. Baştan beri sürecin takipçisi ve destekçisi olmayı bir görev olarak kabul etmiştim, de­vam ediyorum…

Konjonktüre Bağlı Kalmadan Yatırımlara Devam

go11122291 yıllık Mercedes markasının Tür­kiye’deki operasyonu 2017 yılı itibarıyla dolu dolu 50’nci yılını kutluyor. 2016’nın The ONE Awards ödül­lü markalardan biri Mercedes. Pazarlama İletişimi ve CRM Müdürü Gamze Şulen ile hem kendilerine The ONE Awards’ı geti­ren süreci, hem 50. yılında Türkiye Mer­cedes operasyonlarını ve markanın gele­cekteki Türkiye yatırımlarını konuştuk.

➞ Türkiye’deki toplam yatırım büyüklü­ğü olarak 1 milyar avroyu aştık. Türkiye üretimimizi özellikle Batı Avrupa’ya ihraç ediyoruz.

➞ BMW, Audi ve Mercedes’in yer aldığı Premium segmentte 2016’yı lider tamam­ladık. Otobüs segmentinde ise kuruldu­ğumuzdan beri lideriz.

➞ Yaygın ağımız sayesinde Türkiye’nin her yerine dokunuyoruz. The One Awar­ds’daki başarımızı da bu dokunuşa borç­luyuz.

➞ Mecedes-Benz, kendini otomotiv sek­töründe öncü olarak konumlandırıyor ve 2017 yılında da öyle konumlandırmaya devam edecek. Üretim yapan, ihracat ya­pan ve dört ürün grubunda var olan tek otomotiv markasıyız.

➞ Mercedes, üretim yatırımlarında kon­jonktüre bakarak hız kesmiyor, devam ediyor. Üretimde de liderliğe oynuyor. 50 yıldır olduğu gibi Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.

Ticari başarıda da sponsorluklarda da sürdürülebilirlik

➞ Mercedes-Benz markasının basketbol ve futbol milli takımlar sponsorlukları ke­sintisiz devam ediyor.

➞ Mercedes otomobil grubu tarafında İstanbul Fashion Week ve Kitesurf spon­sorluğu çok değerli.

➞ Daimler’in ilkokul ve okul öncesi ço­cuklar için TEGEV ile iş birliğiyle gerçek­leştirdiği “MobileKids Çocuklar İçin Tra­fik Eğitim Programı” sürdürülüyor.

➞ Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’yle birlikte maddi olanakları kısıtlı kız çocuk­larına, özellikle teknik meslek liselerinde eğitim imkanı sunan burs programı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi yürütülüyor.

Son 10 yılda öne çıkanlar

➞ İki fabrikada 6 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor.

➞ Ar-Ge’ye her zaman önem verildi. 2008’da kamyon-otobüs birimi için kurulan Ar-Ge merkezinde patent odak­lı çalışan 400’ü aşkın mühendis bulunu­yor. Ar-Ge merkezi hem fikirleri hem de geliştirmeleri ihraç ediyor.

➞ İhracat ve üretim kapasitemiz hem kamyonda hem otobüste her geçen gün artıyor.

➞ 2. el Mercedes pazarı büyüyor çün­kü 2. el otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobil piyasasında tüketici­ye güvenli bir tarihçe sunulabiliniyor. Araçlar, Mercedes uzmanları tarafında tetkik sürecinden geçirdikten sonra sa­tış için onaylanıyor.

Müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti

➞ Capital dergisinin araştırmasına göre Mercedes-Benz, Türkiye’nin en beğenilen şirketleri arasında. Üniversite öğrencileri arasında yapılan ankette ilk sırada çıkıyor.

➞ Hem endüstri meslek liselerinden hem de üniversitelerden her sene 500 stajyer alınıyor. Mercedes-Benz’in hem üretimde hem de satış-pazarlama organizasyonun­da staj programı var. Çalışan memnuni­yeti konusunda da iddialıyız.

➞ Toplumsal eşitlik ve iş dünyasında ka­dının varlığı ve rolü konusunda yapılan ölçümlerde Mercedes Türkiye ön plana çıkıyor. İş hayatında kadın-erkek eşitliği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir de İnsan Kaynakları ödülleri var.

İLGİLİ HABERLER