TÜİK: Evliler ve okumayanlar daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın 2018 yılı sonuçları açıklandı. Gerçekleştirilen araştırmaya göre geçen yıla oranla daha az mutluyuz. Evlilerin daha mutlu olduğunun açıklandığı araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucuysa eğitim seviyesi düştükçe mutluluğun artması. 

Kadınlar daha mutlu

Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde yüzde 53,6 iken 2018 yılında yüzde 49,6’ya, kadınlarda ise yüzde 62,4’den yüzde 57’ye düştü.

En mutlu 65 yaş ve üzeri

En yüksek mutluluk oranına sahip 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66,1 iken 2018 yılında yüzde yüzde 61,2 oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Evliler daha mutlu

Mutlu olduğunu ifade eden evli bireylerin oranı yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre bakıldığındaysa evli erkeklerin yüzde 51,6’sının, evli kadınların ise yüzde 60,7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Eğitim almayanlar daha mutlu

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 59 iken bunu sırasıyla; yüzde 53,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Sağlıklı olmak mutluluk sebebi

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 71,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 73 oldu.

 

İLGİLİ HABERLER