İletişimin önünü açan şirketler kazanıyor

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) gerek paydaş ilişkilerine ışık tutmak, gerekse ortak mesleki sorunlara çözüm bulmak için, kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Sonuçlar, kurumsal iletişim profesyonellerinin kurum içindeki konumlarından görev tanımlarına, bütçe ve ekip durumlarına kadar pek çok konuda somut veriler içeriyor.

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) adına İPSOS araştırma şirketince gerçekleştirilen Kurumsal İletişimciler Profil ve Algı Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Kurulduğu 2009 yılından bu yana mesleki sorunlara ortak çözüm arayarak, yeni platformlar geliştirme gayretiyle çalışan KİD, araştırmadan elde ettiği somut verilerin ışığında gelecek çalışmalarına ve sektöre yön vermeyi hedefliyor. 

Kalitatif ve kantitatif iki aşamadan oluşan araştırma için, Türkiye genelini temsil eden 15 farklı ilde 664 kurumun yöneticisi ile İstanbul ve Ankara’da bulunan 35 STK ve kamu kurumu yöneticisi ile görüşüldü. Derinlemesine görüşme yapılan 15 kişi ile birlikte araştırmanın toplam katılımcı sayısı 714 oldu. Kendi alanında ve bu kapsamda bir mesleki algı araştırması olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren KİD, araştırmadan elde edilen verileri bir durum tespiti niteliğinde görerek 2 yılda bir tekrarlamayı ve böylece mesleğin geldiği noktayı ölçümlemeyi, gelişmeleri ve yaşanan değişiklikleri gözlemlemeyi amaçlıyor.
 
İletişimin önünü açan kurumların çok yönlü kazandığını söyleyen KİD Başkanı ve TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül, “Kurumsal iletişimi, şirketlerin elle tutulamayan varlıklarına değer kazandıran bir üst yönetim faaliyeti olarak görüyoruz. Alanın profesyonellerine teslim edildiğinde ve yatırım yapıldığında iletişim çalışmaları, şirketlerin ve markaların değerini, kurumların itibarını artırıyor. Türkiye küresel ekonomiye artan şekilde entegre olurken, rekabet gücünü artırmak ve iş modelini sürdürülebilir kılmak isteyen kurumlarda iletişim daha fazla önem kazanıyor” dedi.

Doğru ve istikrarlı bir şekilde yapılan kurumsal iletişim alanındaki yatırımların şirketlerin iş yapış sonuçlarına doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğunun da altını çizen Vargül şunları söyledi: “Araştırma sonuçları bize gösteriyor ki, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde mesleğimiz açısından ciddi bir gelişim alanı bulunuyor. KİD olarak sahip olduğumuz birikimi paydaşlarımızla işbirliği içinde bu alana taşımayı hedefliyoruz”. 

İLGİLİ HABERLER